Dataquest – homepage

Plánujte, analyzujte, optimalizujte!

Robte správne rozhodnutia, ktoré posunú váš biznis. 

Spoznajte vašu firmu lepšie

Pomáhame podnikateľom rozumieť dátam v ich biznise. Ponúkame expertné služby v oblasti podnikových financií, firemného plánovania, reportingu a analýzy ekonomických a prevádzkových údajov. Pre výrobu, obchod i služby.

Expertné služby v oblasti podnikových financií, firemného plánovania, reportingu | dataquest.sk

Prečo vám dokážeme pomôcť?

Rozumieme dátam

Z vašich obchodných, účtovných a výrobných dát dokážete vyčítať dôležité informácie. Naučíme vás im dokonale rozumieť a prijímať správne rozhodnutia.

Vieme to s číslami a IT

Vďaka prepojeniu našich skúseností z ekonomiky a IT dokážeme namiešať mix dôležitých odporúčaní pre optimálny vývoj vašej firmy.

Pripravení na budúcnosť

Využívame inovatívne postupy s použitím moderných technológií, ktoré dokážeme nastaviť presne na potreby vašej firmy.

Ako to funguje?

S číslami a dátami to vieme. Radi vám ukážeme, čo v nich môžete nájsť.

Plánovanie a stanovenie cieľov

1) Začíname s analýzou dát

Najskôr potrebujeme spoznať váš biznis a identifikovať činitele (drivery), ktorými generujete pridanú hodnotu, či už sú to produkty, ktoré vyrábate, služby, ktoré poskytujete alebo tovar, ktorý predávate.

Spolu s vami vyčíslime zdroje a priradíme náklady produktom aj procesom.

Spoznávame vašu firmu

Zameriame sa na dôkladnú analýzu všetkých dôležitých faktorov vo vašej firme.

Firemné analýzy a poradenstvo | dataquest.sk
Analyzujeme dáta

Detailne pozrieme všetky vaše výrobné, obchodné a účtovné dáta.

Manažérska výsledovka, analýza hospodárenia firmy, online aplikácia | dataquest.sk

Ako vám to vychádza?

2) Manažérska výsledovka

Pripravíme návrh výsledovky adaptovanej pre vaše podnikanie, so zohľadnením špecifických požiadaviek vašich procesov.

Prispôsobíme sa informačným systémom a zdrojom dát, ktorými disponujete. Žiadne údaje pre nás nie sú nedostupné.

Pozrieme sa spolu do budúcnosti

Modelovanie výstupov

Prinášame funkcionalitu modelovanie hospodárskeho výsledku ako nadstavbu pre pokročilých. 

Zaujíma vás objem výnosov, ktoré viete vygenerovať s existujúcim nastavením a neprepáliť pritom existujúce zdroje? 

Chcete sa pripraviť na výplatu koncoročných odmien s dostatočným predstihom?

Vďaka nášmu sofistikovanému dátovému modelu vám dáme odpovede na všetky dôležité otázky.

Modelovanie firemného zisku, prehľady hospodárenia firmy, online aplikácia | dataquest.sk
Inovatívne riešenie

Náš model implementujeme na vaše dáta. To nám umožní lepšie predikovať vaše budúce náklady aj tržby.

Do každej firmy

Naše analýzy sú nezávislé na oblasti vášho podnikania.

Analýza firemných a obchodných dát | dataquest.sk

Niečo špecifické? Bez starostí!

Špecifická funkcionalita

Tieto i ďalšie rozširujúce funkcionality vieme zohľadniť v riešení, ktoré pripravíme na mieru.

Pre koho sú naše služby vhodné?

Našimi klientmi sú podnikatelia, ktorí:

Opýtajte sa nás, ako môžeme pomôcť vášmu biznisu.

Návrat hore