DSpace

Pomáhame zdieľať informácie a dáta vďaka digitálnym repozitárom

DSpace - optimálne riešenie pre vaše dáta

Čo je DSpace?

DSpace je digitálny publikačný repozitár, ktorý slúži na zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie vedeckých a akademických publikácií. Poskytuje informácie o ďalšom využití publikácií napr. prehľad citácií a zmienok. Navyše môže generovať súhrny a poskytovať podklady pre systémy ako interné informačné systémy, centrálne repozitáre a agregátory. 

Dátový repozitár je určený na zhromažďovanie, uchovávanie, sprístupňovanie a zdieľanie digitálnych dát a informácií. Líši sa od publikačného repozitára napr. dôrazom na licencovanie dát, verzovanie a reprodukovateľnosť. 

Na implementáciu oboch typov repozitárov využívame systém DSpace, určený pre digitálne knižnice a archívy. Je to osvedčený softvér, ktorý je široko používaný viac ako 1 000 organizáciami a ktorému dôverujú mnohé globálne inštitúcie. 

Kľúčové výhody systému DSpace:

Jeden z najlepších

Vďaka týmto výhodám je DSpace repozitár jednou z najlepších volieb pre organizácie, ktoré hľadajú spoľahlivý a prispôsobiteľný repozitárový systém. 

Čo vám prinesie systém DSpace?

Technologicky ponúka systém DSpace všetky funkcie na spoľahlivé a dlhodobo bezpečné úložisko dát s moderným rozhraním pre poskytovateľov, editorov a užívateľov hľadajúcich dáta. 

10 rokov skúseností

Máme viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti repozitárov a aktívne prispievame k vývoju repozitára DSpace.

Predstavenie dátového repozitára DSpace

Prečítajte si viac informácií o dátovom repozitári DSpace v našom PDF dokumente.

Ako vám reálne pomôže digitálny repozitár?

Vysvetlíme vám na konkrétnych príkladoch, ako bude systém DSpace užitočný aj pre vašu firmu.

Návrat hore