Realizovali sme workshop pre manažérov a majiteľov firiem

Kokpit manažéra

Na workshope ste sa zoznámili s inováciami a možnosťami v oblasti prognózovania, plánovania a tvorby firemného rozpočtu.

Ako riadiť firmu pomocou dát a ako na ich základe prijímať správne rozhodnutia

Bezplatný workshop Kokpit manažéra

Čo ste sa dozvedeli

Pripravili sme pre vás  workshop na tému firemného rozpočtu spojený s prezentáciou, diskusiou a praktickým zapojením sa pri tvorbe rozpočtu a stanovenia finančných i prevádzkových cieľov, na ktorom:

Pre koho bol workshop určený

Podrobnosti o akcii

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

Návrat hore